מירב מסרנו

הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות

- וולט דיסני