שלב  א' - איך אני יכול לעזור לכם?

חלק ב' - איך מרוויחים כסף יחד איתך

חלק ג' - שלב השיווק המעשי

חלק ד' - כתיבה שיווקית מה מותר לכתוב

שלב ה - יצירת נכס דיגיטלי

שלב ו' - תוכן ותנועה

שלב 7 - שיווק ממומן בפייסבוק

שלב 8 - המשך שיווק ממומן בפייסבוק